Creştinism Ortodox

luni, 23 ianuarie 2017

Creştinul şi ciobanul Un creştin povesteşte vizita pe care i-a făcut-o unui cioban. Ciobanul l-a întâmpinat curtenitor la gară, însă pe drumul lung până la fermă, s-a arătat ciudat de tăcut. Ca şi cum inima i-ar fi fost apăsată de o grea povară. Întrebat de pricina tăcerii sale, bătrânul cioban a plâns de parcă ar fi rămas fără copiii: Astă-noapte am pierdut 65 din mieii cei mai buni. Au dat iama lupii Creştinul şi-a exprimat regretul pentru pierderea suferită. Şi oi câte au ucis?, l-a întrebat. Ciobanul l-a privit surprins: Nu ştiţi că lupul nu ia niciodată o oaie bătrână atâta timp cât are miei la îndemână?

 În aceste zile, mieii (adică copiii) sunt prădaţi cu cruzime de vrăjmaşul sufletelor. Cine va lucra să aducă mieii şi oiţele la adăpostul pe care numai Hristos îl poate oferi?

1. Cel ce iubeşte pe fiul său îl bate, ca mai pe urmă să se bucure de el

2. Cel care ceartă pe fiul său va avea mulţumire şi între cei cunoscuţi se va lăuda cu el.

3. Cel care învaţă pe fiul său întărâtă pe vrăjmaşi (diavoli) şi înaintea prietenilor se va bucura pentru el.

4.  Calul neîmblânzit ajunge nărăvaş, aşa şi un copil lăsat în voia lui ajunge rău-crescut.

5. Dacă eşti drăgăstos cu fiul tău, te va înfricoşa; joacă-te cu el şi te va întrista.

6. Nu râde cu el, ca să nu te doară împreună cu el şi mai pe  urmă să ţi se sterpezească dinţii.

7. Nu-l lăsa în voia lui la tinereţe şi nu trece cu vederea greşelile  lui.

8. Pleacă grumazul lui la tinereţe şi bate-l până este prunc, ca nu cumva încăpăţânându-se să nu te asculte.

9. Ceartă fiul tău şi fă-l să lucreze, ca nu se poticnească întruruşine.

10  Calul   neinblânzit ajunge nărăvaş, aşa şi un copilul lăsat în voia lui ajunge rău-crescut.

 Înţelepciunea lui Sirah cap. 30


Arhivă blog

a

cod2