Creştinism Ortodox

joi, 12 ianuarie 2017

FericireaCineva îmi povesti astfel:
Într-o zi, eram trist. Cugetam la greutăţile vieţii şi avusesem şi o suferinţă, venită de la oameni.
Şi iată că pe uşa casei mele, se ivi prietenul care totdeauna ştia să biruie tristeţea.
Îmi zise:
-De ce eşti trist ?
Îi spusei de ce.
El, surâzând, îmi zise:
-Hai să cumpărăm puţină fericire.
M-am uitat cu mirare la prietenul meu. El nu glumea, ci râdea cu faţa deschisă:
-Ia ceva bani cu tine... - îmi spuse - şi plecarăm. Şi prietenul m-a dus de-am căutat nişte săraci, cărora le-am dat de pomană câte un ban. Cu fiecare ban dat, tristeţea pierea din duhul meu, iar când ne-am întors acasă, amândoi eram cu sufletul plin de pace şi de îmbucurare.
-Vezi - îmi zise prietenul - cum se poate cumpăra fericirea ?
Şi de atunci, când încercarea şi tristeţea vin asupra mea, plec şi cumpăr fericirea, dând ajutor celor mai încercaţi şi mai trişti ca mine.

Arhivă blog

a

cod2