Creştinism Ortodox

vineri, 27 ianuarie 2017

Vulturul și cocoșulUn vultur zbura în înălțimi, se desfăta de frumusețea lumii și gândea în sinea lui: "Trec în zbor peste depărtări întinse peste văi și munți, mări și râuri, câmpii și păduri; văd mulțime de fiare și păsări; văd orașe și sate și cum trăiesc oamenii.
 Da cocoșul de la țară nu cunoaște nimic în afara ogrăzii care trăiește și nu vede decât câțiva oameni și câteva dobitoace. Voi zbura la el și-i voi povesti despre viața lumii." Și vulturul a venit să se așeze pe acoperișul gospodăriei și a văzut cât de țanțoș și de vesel se plimba cocoșul în mijlocul găinilor lui și s-a gândit: "Înseamnă că e mulțumit cu soarta lui; dar, cu toate astea, îi voi povesti cele ce cunosc."
Și vulturul a-nceput să-i vorbească cocoșului despre frumusețea și bogăția lumii. La început cocoșul la ascultat cu atenție, dar nu înțelegea nimic
. Văzând că nu înțelege nimic, vulturul s-a mâhnit și i-a fost greu să mai vorbească cu cocoșul. La rândul lui, cocoșul, neînțelegând ceea ce-i povestea vulturul, se plictisea și-i era greu să asculte. Și fiecare a rămas mulțumit de soarta lui.
 Așa se întâmplă atunci când un om învățat vorbește cu unul neînvățat și, încă și mai mult, atunci când un om duhovnicesc vorbește cu unul neduhovnicesc.
Omul duhovnicesc este asemenea vulturului, dar cel neduhovnicesc este asemenea cocoșului. Mintea omului duhovnicesc cugetă ziua și noaptea la legea Domnului (PS 1, 2) și se înalță prin rugăciune spre Dumnezeu, dar mintea celui neduhovnicesc e lipită de pământ sau e bântuită de gânduri. Sufletul celui duhovnicesc se desfătează de pace, dar sufletul celui neduhovnicesc stă gol și împrăștiat.

 Omul duhovnicesc zboară ca vulturul spre înălțimi, simte cu sufletul pe Dumnezeu și vede lumea întreaga, chiar dacă sa-r ruga în întunericul nopții; dar omul neduhovnicesc se bucură sau de slava deșartă, sau de bogății, sau caută desfătările trupești. Și atunci când un om duhovnicesc se întâlnește cu un unul neduhovnicesc, legătura amândurora e lucru plictisitor și anevoios.

(Cuviosul Siluan Athonitul,“Intre iadul deznadejdii si iadul smereniei”)


Arhivă blog

a

cod2